SZEROKA GAMA WENTYLATORÓW OSIOWYCH
WYSOKA JAKOŚĆ POPARTA WIELOLETNIM DOŚWIADCZENIEM

Dyrektywa ErP 2015


Przyjęcie protokołu z Kioto, wiąże się z redukcją emisji CO2 o co najmniej 20% do roku 2020. W roku 2009 została wydana Dyrektywa ErP, która definiuje wymagania dotyczące urządzeń elektrycznych wprowadzanych na rynek. Od stycznia 2015 roku Dyrektywa ErP dotyczy wentylatorów o mocy od 0,125 kW, importowanych i sprzedawanych w Unii Europejskiej. W niniejszej dyrektywie, określono minimalne wydajności wentylatorów. Wydajności te ustalane są w punkcie optymalnej pracy na podstawie wartości pobieranej energii elektrycznej. Wpływ na wydajność wentylatora ma zastosowanie sterowania wentylatorem ( jeżeli takie jest zainstalowane), silnik i wirnik wentylatora.

Wymagania dotyczące minimalnej sprawności energetycznej wentylatorów – etap 2 od dnia 1 stycznia 2015 roku.

Typ wentylatora: wentylator osiowy

Kategoria pomiarowa (A-D): A

Kategoria sprawności (statyczna/całkowita): statyczna

Przedział mocy (P) w kW: 0,125 ≤ P ≤ 10

Docelowa sprawność energetyczna: ηtarget = 2,74 x ln(P) – 6,33 + N

Współczynnik sprawności (N): 40