SZEROKA GAMA WENTYLATORÓW OSIOWYCH
WYSOKA JAKOŚĆ POPARTA WIELOLETNIM DOŚWIADCZENIEM

Certyfikaty


Wentylatory OLVENT posiadają znak CE oraz spełniają normy:

  • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/35/UE (Dyrektywa niskonapięciowa)
  • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE (Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej)
  • Dyrektywa ErP 2015

DoC_web_OLVENT